Zakelijke effectiviteit

Leidinggeven en aansturen,
Lid van het Management Team, Directie, Raad van Toezicht of Bestuur

Zakelijk effectiviteit is zowel resultaat-, als doelgericht werken aan die zaken die gedaan moeten worden (bijvoorbeeld een target of omzet halen, afspraken nakomen). Het gaat om zowel je performance, als om het commitment en jezelf kunnen conformeren aan de structuur, de gestelde kaders en de kwaliteitseisen van de organisatie.

Als leidinggevende sta je elke dag weer voor de uitdaging om de missie en visie van de organisatie te vertegenwoordigen. Het is een uitdaging om je collega’s, team of medewerkers mee te nemen in het proces van de organisatie doelstellingen, deadlines en externe en interne afspraken die behaald moeten worden.

Je wil exploreren:

 • van uit welke persoonlijke waarden stuur je de organisatie aan?
 • wat  zijn de competenties die je wil inzetten of zijn er competenties die je hinderen?
 • welke competenties wil je afzwakken of ontwikkelen?
 • wat zijn de aspecten, waarmee je de organisatie integraal kan aansturen en welke thema’s dienen prioriteit te krijgen?
 • hoe kan je d.m.v. een korte analyse inzicht krijgen in de cultuur van uw organisatie en zo snel mogelijk te komen tot een gewenste situatie?
 • op welk niveau functioneert het (management)team of projectteam als het gaat over samenwerking of resultaat gericht werken?
 • welke resultaatgebieden u wilt (her) definiëren;
 • hoe om te gaan met de do’s en don’ts gericht op professionele samenwerking;
 • hoe te komen een effectieve vergader -, overlegstructuur (do’s en don’ts);
 • hoe om te gaan met feedback en reflectie op je zakelijke en persoonlijke functioneren;
 • hoe een adequate invulling te geven aan de toekomst, zowel in uw persoonlijk als zakelijk leven.

Aanbevolen literatuur:

 • Theo Compernolle, Ontketen je brein

 

In de vragenlijst Zakelijke Effectiviteit worden enkele vragen gesteld waarmee je jouw situatie en behoefte nader kunt beschrijven.

 

Je bent van harte welkom om in een persoonlijk gesprek zo snel mogelijk te komen tot de invulling van je zakelijke en persoonlijke doelstellingen.

Anky Balkenende

info@carriereconsultancy.nl

Tel: 06-22667704