Mediation

Mediation 

Conflicten zijn vaak een optelsom van verschil in inzicht, belangen of gemeenschappelijke waarden. Of het is een mismatch van verwachtingen en daardoor teleurstelling, met bijbehorende emoties. Of een andere maat in de beoordeling en een gevoel van fairness, rechtvaardigheid. Deze kunnen leiden tot een patstelling waar je niet meer weet uit te komen

Mediation biedt ondersteuning aan alle betrokkenen om op een constructieve wijze in dit proces de gezamenlijke belangen te verduidelijken en om tot een voor beide partijen aanvaardbare en werkbare situatie te komen.

Over alle zaken die betrekking hebben op de ontstane situatie wordt in goed vertrouwen gesproken en onderhandeld tot er overeenstemming wordt bereikt.

Het zijn de betrokkenen zelf die de uiteindelijke beslissingen nemen.

Mediation biedt professionele ondersteuning bij:

  • het komen tot het maken van de noodzakelijke afspraken;
  • het vormgeven van het beslissingsproces en het benoemen van de thema’s;
  • zakelijke samenwerkingsrelaties, zoals b.v. maatschap, directie of managementteams;
  • ontstane conflicten wat betreft het functioneren, positie en rol, continuïteit in de organisatie, verschil van inzicht wat betreft de strategie, aansturing of leiderschap-stijl;
  • persoonlijke relaties waarbinnen conflictsituaties zijn ontstaan.

 

In de vragenlijst Mediation worden enkele vragen gesteld waarmee je jouw situatie en behoefte nader kunt beschrijven.

 

Je bent van harte welkom om in een persoonlijk gesprek zo snel mogelijk te komen tot de invulling van je zakelijke en persoonlijke doelstellingen.

Anky Balkenende

info@carriereconsultancy.nl

Tel: 06-22667704